Jak strzelać celnie z wiatrówki.
Wysłane przez admin 
Jak strzelać celnie z wiatrówki.
18 mar 2018 - 22:05:02
Podstawowe zasady strzelania z broni krótkiej

1. Postawa strzelecka

a) Podnieść wyprostowaną nie naprężoną rękę w bok tak, aby bark, łokieć i dłoń z znajdowały się w jednej linii,

b) Wyznaczyć granice napięcia mięśniowego mięśni palców i mięśni piersiowych,

c) Wyczuć położenie ręki, przy którym wszystkie mięśnie byłyby rozluźnione,

d) Stopami ustawić się tak, aby skierować wyprostowaną rękę w kierunku celu,

e) Rozstaw stóp na szerokość barków,

f) Wychylanie kompensacyjne,

g) Ustawienie głowy,

h) Ręka nie biorąca udział w celowaniu – unieruchomiona

2. Trzymanie broni

Sprawdzianem właściwego trzymania broni jest zachowanie muszki równej szczerbince w momencie odpalenia pocisku.

Sprawdzianu można dokonać wyłącznie podczas treningu suchego .

Chwyt broni powinien być zawsze jednakowo silny i zawsze w tym samym miejscu .

Broń należy trzymać tak, aby w trakcie odpalania nie zmieniła położenia w dłoni i nie drżała w trakcie celowania .

Zbyt leki chwyt – zmiana położenia broni w dłoni i przestrzeliny wysokie.

Zbyt silny chwyt – drżenie przyrządów celowniczych i duży rozrzut przestrzelin,

Lufa i przedramię ustawione są w jednej osi,

Chwyt broni głęboki – oś lufy jak najbardziej wierzchołka dłoni,3. Widoczność i dokładność celowania

a) Koncentrować wzrok wyłącznie na przyrządach celowniczych. Szczerbinka i

muszka widziane ostro. Cel jest elementem widzianym niezbyt ostro.


b) Porównanie muszki z celem widzianym ostro jest błędem. Następuje odchylenie symetrii muszki w szczerbinie, owocujące strzałami niskiej wartości.

Strzelając z broni krótkiej należy zrezygnować z tzw. punktu celowania.

Należy ograniczyć się do tzw. Rejonu celowania .

Wielkość rejonu celowania jest większa lub mniejsza i zależy od stopnia wytrenowania strzelca .

4. Oddychanie

Oddychanie wiąże ze sobą elementy celowania i ściągania języka spustowego .

a. Wdechem i wydechem są podnoszone lub opuszczane w rejonie strzału zgrane przyrządy celownicze .

b. Wydech zsynchronizowany w czasie ze ściąganiem języka spustowego , kończy się odpaleniem w momencie najbardziej dogodnego ustawienia równych przyrządów celowniczych w rejonie oddania strzału .

c. Między wydechem a wdechem istnieją naturalne przerwy w których puls osiąga wartości najniższe a przyrządy celownicze osiągają maksymalna statykę .

płuca) przez kilka głębokich wdechów i wydechów z przejściem do oddechu normalnego .

5. Ściąganie języka spustowego

a. Język spustowy ściągamy płynnie /powolny ciągły nacisk na język spustowy d. Między strzałami w chwilach przerwy wyrównać oddech ( przewietrzyć /

b. Nacisk na spust wywiera trzeci człon palca wskazującego a miejscem styku są

linie papilarne.

c. Nacisk na język spustowy powinien być jednostajny i prostopadły do osi lufy.

Moment odpalania powinien być dla strzelca zaskoczeniem ( strzelec nie może czekać na strzał ani go przewidywać ).


Zasady strzelania z broni długiej

1. Pierwszym zadaniem w szkoleniu jest doprowadzenie do tego, by postawa strzelecka stała się postawą wygodną. Należy liczyć się z indywidualnymi właściwościami budowy strzelca.

2. Wypracowanie poszczególnych postaw strzeleckich przez trening statyczny

odpowiednich grup mięśniowych, dla utrzymania bez dodatkowego wysiłku ciężaru danej broni i znalezienie w danej postawie równowagi (strzelec – broń).

3. Procentowy stosunek pracy treningowej nad poszczególnymi postawami powinien kształtować się następująco: leżąca 15%, klęcząca 35%, stojąca 5O%.

4. Czas między wycelowaniem, a ściągnięciem języka spustowego w postawie leżąc i klęcząc nie powinien przekraczać 6-8”, a w postawie stojąc 4”.

5. Podczas strzelania trzeba wykorzystać pierwszą fazę stabilności broni, która następuje bezpośrednio po wydechu i trwa przeciętnie od 1-5”. W tym czasie, po

skontrolowaniu wzrokiem przyrządów celowniczych, powinien paść strzał.

6. Kierunek linii celowania należy korygować nie wzrokiem ani przez napinanie mięśni, lecz wyłącznie przez odpowiednie ułożenie ciała.

7. Przedłużające się celowanie prowadzi do zmniejszenia koncentracji, męczy wzrok i osłabia skuteczność strzałów.

8. Trening na strzelnicy powinien się kształtować w stosunku 3:1 na korzyść treningu bez strzałowego .

9. Duża ilość oddanych strzałów ostrych w początkowej fazie szkolenia nie ma

większego znaczenia. Prowadzi do powierzchownego traktowania przez zawodnika opanowania prawidłowych nawyków, będących podstawą do osiągnięcia zamierzonego celu.
Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

Kliknij żeby zalogować